cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Pedagojik Formasyon Veren Üniversiteler

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

Formasyon Veren Üniversiteler, Pedagojik Formasyon Veren Üniversiteler

Pedagojik formasyonla ilgili belirsizlik devam ediyor. Bilindiği üzere pedagojik formasyon alınabilmesi için, mezun olunan bölümün Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığının 80 no’lu kararnamesinde yer alması, yani öğretmenliğe kaynak gösterilen bölümlerden birisi olması gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ihtiyacını Eğitim Fakültesi mezunlarından karşılayamaması üzerine yıllar önce uygulamaya sokulan pedagojik formasyon, önceden üniversitelerde eğitim sürecinde alınabilirken, sistem değiştirilerek, adayların mezuniyetlerinden sonra eğitim bilimlerinde 1,5 yıl tezsiz yüksek lisans yaparak öğretmenlik yapma hakkı tanınmıştır.Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyacı olan branşlarda KPSS Eğitim Bilimleri KPSS10 puan türünden 75 ve üzeri alan adayların pedagojik formasyonları olmasa bile atamalara başvurabilme imkanı sağlamış, bu adayların pedagojik formasyon eksiklikleri görevleri esnasında giderilmektedir.
21 Ocak 2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi toplantısında alınan kararlar uyarınca yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi verilmesi kriterleri görüşülerek karara bağlanmış, Yükseköğretim Kurulu’ndan izin alınması şartıyla 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren mezun durumda olan öğrencilere de pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi için üniversitelere yetki verilmiştir.
Bununla birlikte üniversiteler tarafından tam olarak uygulamaya geçilmemesi sebebiyle öğretmen atamalarına başvuracak adaylar açısında belirsizlik devam etmektedir.
Haberimizde halen öğrenci olanlardan 4 üzerinden 2,5 ortalamaya sahip olanlar 3. ve 4. sınıfta 4 yarı dönemde, mezun durumda olanlardan 4 üzerinden 2,5 ortalamaya sahip olanların 2 yarı yılda pedagojik formasyon sertifikasını alacağı belirtilmektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Pedagojk Formasyon Eğitimine yönelik yapılan kayıt duyurusunun pedagojik formasyon almak isteyenlere bir örnek olacağını düşünmekteyiz. Duyuruyu aşağıya olduğu gibi ekliyoruz. Pedagojik formasyon eğitimi kayıt duyurusu yapan diğer üniversitelerde buraya eklenecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Duyurusu

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

Ekim 2010 tarihinde başlayacak olan programın kayıtları devam etmektedir.

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI
21 Ocak 2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi toplantısında alınan kararlar uyarınca yükseköğretim kurumlarımızda pedagojik formasyon eğitimi verilmesi kriterleri görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu’ndan izin alınması şartıyla 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren mezun durumda olan öğrencilere de pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi için üniversitelere yetki verilmiştir.

Başvuru yapacak adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 80 Sayılı Kararı eki (Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar) temel alınmıştır.

Yıldız-SEM 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında PEDAGOJİK FORMASYON eğitim programı düzenleyecektir. Programa katılmak isteyenlerin ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru Koşulları
1-Adayların mezun durumda olması,
2-Diploma notunun 4 üzerinden en az 2,5 olması,
3-Mezun olunan bölümün Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığının 80 no\’lu kararnamesine uygun olması (Ekteki dosya)

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Okutulacak Dersler

1.DÖNEM
*Eğitim Bilimine Giriş
*Gelişim Psikolojisi
*Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
*Program Geliştirme ve Öğretim
*Ölçme ve Değerlendirme
*Sınıf Yönetimi
2.DÖNEM
*Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
*Özel Öğretim Yöntemleri
*Rehberlik
*Öğretmenlik Uygulaması

NOT: 1 Dönem, dönem sınavları hariç 14 hafta olmak üzere düzenlenecektir.

80 nolu kararname en son hali
Ön kayıt formu için tıklayınız.

YÖK tarafından Üniversitelere gönderilen pedagojik formasyon şartlarını ve Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından duyurulan pedagojik formasyon alabilme şartlarını içeren yazılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu yazı toplamda 4165, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum