cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Konut Kredisi Tutarı Taşınmazın Değerinin Yüzde 75′ini Aşamayacak

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

Bankalar, 1 Ocak 2011′den itibaren kullandıracağı konut kredileri ile konut teminatı altında kullandıracakları tüketici kredilerinde, kredi tutarını teminata konu olan gayrimenkulün değerinin yüzde 75′inin üzerine çıkaramayacak. Ticari gayrimenkul alımında kullanılan ticari kredilerde ise kredi tutarı gayrimenkul değerinin yüzde 50′sini geçemeyecek.

Bankalar, 1 Ocak 2011′den itibaren kullandıracağı konut kredileri ile konut teminatı altında kullandıracakları tüketici kredilerinde, kredi tutarını teminata konu olan gayrimenkulün değerinin yüzde 75′inin üzerine çıkaramayacak. Ticari gayrimenkul alımında kullanılan ticari kredilerde ise kredi tutarı gayrimenkul değerinin yüzde 50′sini geçemeyecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)’nun Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarı teminata konu olan gayrimenkulün değerinin yüzde 75′ini aşamayacak. Ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak ticari kredilerde ise kredi tutarı, teminata konu olacak gayrimenkulun değerine oranı yüzde 50′yle sınırlandırılacak. Sınırlanmaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesi, Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerince tespit edilecek.

Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmaması halinde kredi tutarının tamamının, sınırın aşılması halinde ise, aşan kredi tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınacak. BDDK, sınırlamaya konu krediler için yüzde 50′den daha düşük risk ağırlığı uygulamasına tabi alınmış bir teminatın varlığı halinde, bu teminatların değerinin sermayeden indirilen değere konu edilecek tutarlardan düşülmesine ve bu suretle bulunacak pozitif değerin özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilecek değer olarak dikkate alınmasına Karar verdi.

Bu yazı toplamda 8382, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum