cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Badminton Kuralları ve Ölçüleri

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

Badminton Kuralları ve Ölçüleri, Badminton Nasıl Oynanır, Badminton Çeşitleri, Spor Kuralları

OYUN ALANI (KORT)

1 Badminton kortu dikdörtgen şeklinde olup sınırları 4 cm enindeki çizgilerle belirlenir.
2 Çizgiler kolayca seçilebilen, tercihen beyaz ya da sarı renktedir.
Uygun hızla giden bir tüytopun düşmesi gereken bölgeyi belirlemek için arka sınır çizgisinden 530 mm ile 570 mm uzaklığa sağ servis bölgesine, tekler sahasının içi kısmına doğru (40 mm x 40 mm) boyutlarında dört tane ilave işaret bulunur. Bu işaretler konulurken, çizgi kalınlıkları verilen ölçünün içine dahil edilir, başka bir deyişle arka sınır çizgisinin dışında 530 mm’den 570 mm’ye kadar, ikinci işaret için 950 mm’den 990 mm’ye kadar olacaktır.
3 Tüm çizgiler oyun alanına dahildir.
4 Çiftler oyun alanına yerleştirebilecek büyüklükte olan yan alanlara, yalnızca tekler için, arka sınır çizgisi şekline dönüşür. Direkler ya da onun yerine kullanılan dikey şeritler yan kenar çizgiler üzerine yerleştirilir.

2. DİREKLER

1 Direkler oyun alanının yüzeyinden 1.55 metre yüksekliktedir. Dik pozisyonda duracak kadar sert bir maddeden yapılır, fileyi 3 numaralı kuralda belirtildiği gibi gergin tutacak biçimde ve çiftler oyunlarının kenar çizgisi üzerine konulur.
2 Direklerin kenar çizgilerinin üzerine konulmasının mümkün olmadığı durumlarda, kenar çizgilerinin bulunduğu yeri belirlemek üzere bir yöntem kullanmak gerekir. Örneğin kenar çizgilere tutturulmuş ve dikey olarak filenin bağlarına tutturulan ince direkler ya da 40 mm enindeki bantlar kullanılabilir. 3 Çiftler oyun alanında direkler ya da onun yerini tutan bantlar, oynanacak oyunun tekler ya da çiftler maçı olduğu gözönüne alınmaksızın çiftler oyun alanının yan çizgileri üzerine yerleştirilir.

3. FİLE

1 File koyu renkte kaliteli bir iplikten yapılır ve file ****kleri birbirine eşit 15-20 mm’lik karelerden oluşur.
2 Filenin yüksekliği 760 mm dir.
3 Filenin üst bölümünde içinden ip veya kordonun geçtiği iki katlı 75 mm genişliğinde beyaz bir bant yer alır. Bu bant içinden geçen kordonu çevreler.
4 Bu ip ya da kordon, direklerin tepesinden (gergin şekilde) sıkıca bağlanmaya uygun boyut ve ağırlıkta olmalıdır.
5 Filenin saha yüzeyinden yüksekliği, ortada bin 524 metre, çiftler çizgisi hizasında (üzerinde) ise 1.55 metredir.
6 Direklerle ağın ucu arasında hiç boşluk kalmamalıdır. Gerekirse filenin yanı boydan boya direklere bağlanmalıdır.
TÜYTOP
Telem İlkeler
Tüytop doğal ya da sentetik malzemeden imal edilebilir. Ne tür malzemeden imal edilmiş olursa olsun, topun havadaki süzülüş özellikleri, ince bir deri tabakası ile kaplanmış mantar tabanlı, doğal kaz tüyünden mamul standart bir tüytopun genel özelliklerini yansıtmalıdır.
İlkelerle ilgili olarak,

Genel Biçim

1. Tüptopta bir taban üzerine tutturulmuş 16 tane tüy bulunmalıdır.
2. Tüylerin uzunluğu 64 mm. İle 70 mm arasında değişebilir, ancak bir tüytopta yer alan tüylerin hepsinin tabandan tüylerin uç kısmına kadar olan uzunlukları eşit olmalıdır.
3. Tüylerin uçlarının oluşturduğu dairenin çapı 58 mm. ile 68 mm arasında olmalıdır.
4. Tüyler, iplik ya da diğer uygun bir malzeme ile birbirine sıkı bir şekilde tutturulmalıdır.
5. Tüytopun tabanının üst bölümünün çapı 25 mm ile 28 mm arasında olmalı, aşağıya doğru yuvarlak bir şekil almalıdır.
Tüytopun ağırlığı 4.74 ile 5.50 gr arasında olmalıdır.

Sentetik tüytop

1 Etek bölümünde doğal tüyün yerini sentetik malzeme alır.
2 Taban 4.1.5 numaralı kuraldaki gibidir.
3 Sentetik topun boyutları ve ağırlığı, doğal toplardaki gibidir, Ancak özgül ağırlık farklılığı ve tüy ile sentetik malzemenin farklı özellikleri nedeniyle yüzde 10’a kadar bir sapma kabul edilebilir.

Tüytop Hızının Denenmesi

1 Tüytopun hızının uygun olup olmadığının belirlenmesi için, oyun alanının tam geri sınır çizgisi üzerinde topla raketin buluştuğu kuvvetli bir kol altı atışı yapılır. Bu atışta topa yukarı doğru bir açı kazandırılarak ve top kenar çizgilere paralel olarak gönderilmelidir.
2 Uygun hızdaki bir tüytop karşı oyun alanının arka sınır çizgisinden en az 530 mm en fazla 990 mm içeriye düşmelidir.

Değişiklikler

1 Yükseklik ya da iklimden kaynaklanan atmosfer koşullarının doğal tüytop kullanımını elverişsiz kıldığı durumlar.
2 Oyunun sağlıklı olması için özel durumlar söz konusu ise

RAKET

1 Raketin belli başlı kısımları sap, örgülü alan, baş, şaft, boyun ve çerçeve olarak adlandırılır.
2 Sap, raketin oyuncu tarafından tutulmak üzere tasarlanmış kısmıdır.
3 Örgülü alan oyuncunun tüytopa vurduğu kısımdır.
4 Baş, örgülü alanı çevreler.
5 Şaft, sapı baş kısmına bağlar.
6 Boyun (eğer var ise) şaftı raketin baş kısmına bağlar.
7 Baş, boyun, şaft ve sapa hep birlikte çerçeve adı verilir.
8 Raketin çerçevesinin uzunluğu 680 mm’yi, eni ise 230 mm’yi geçemez.
9 Vuruşlarda raketin topa değdiği yüzey düz olup, birbirinin arasından dik olarak geçen, file gibi örülmüş ve bir çerçeveye tutturulmuş tellerden oluşur. Bu file deseni her tarafta eşit aralıklardan oluşmalı ve özellikle raketin orta bölümünde seyrek olmalıdır.
10 Raketin örgülü kısmının boyu 280 mm’yi, eni ise 220 mm’yi geçemez. Ancak bazen raketler, örgülü kısım boyun denen bölümü de kapsayacak şekilde tasarlanmış olabilir. Bu durumda uzatılmış örgülü alanın toplam uzunluğu 330 mm’yi geçemez.
11 Rakette:yalnızca ve özel olarak aşınmayı önlemek, titreşimi ortadan kaldırmak, ağırlığı yaymak ya da raketi bir kordonla oyuncunun eline tutturmak amacıyla kullanılan ve bu amaçlara uygun boyutta ve konumda bulunmak koşuluyla kullanılanlar dışında, rakete iliştirilmiş hiçbir nesne ve çıkıntı bulunmamalıdır ve
oyuncunun raketin şeklini değiştirmesini sağlayacak hiçbir gereç bulunmamalıdır.

ONAYLANMIŞ GEREÇLER

Uluslararası Badminton Federasyonu, badminton oyununda kullanılan herhangi bir raket, tüytop, araç-gereç ve geliştirilen herhangi bir ön mo****n şartnamelere uygunluğu ya da oyunlarda kullanılabilmesi hususunda ortaya çıkan tereddütlü konularda gerekli kararları almak yetkisine sahiptir. Federasyon bu yetkiyi kendi inisiyatifiyle kullanabileceği gibi, aralarında oyuncu, araç gereç imalatçısı ya da üye bir dernek veya onun bir üyesinin de bulunabileceği kişilerin başvurusu üzerine de kullanılabilir.

OYUNCULAR

1 Oyuncu sözcüğü bir karşılaşmaya katılanların tümünü ifade eder.
2 Oyun, çiftlerde her yarı oyun alanında ikişer oyuncu, teklerde ise birer oyuncu ile oynanır
3 Servis kullanım hakkına sahip olan taraf, servis atan taraf, karşı taraf ise karşılayan taraf olarak adlandırılır.

KURA ATIŞI (YAZI-TURA)

1 Oyuna başlamadan önce taraflar arasında kura atışı yapılır ve kazanan taraf Servis kullanma ya da karşılama önceliğine ve oyuna hangi yan alanda başlayacağına karar verir.
2 Kura atışında kaybeden taraf ise geri kalan seçeneği kullanacaktır.

SAYI ALMA (PUANLAMA)

1 Aksi kararlaştırılmadığı sürece taraflar en çok üç set oynayacaklardır.
2 Yalnızca servis kullanan taraf sayı alabilir.
3 Tek erkekler ve çiftler karşılaşmalarında, 6 sayılı kuralda sözü edilen durum dışında, 15 sayısına ilk olarak ulaşan taraf seti kazanır.
4 Tek bayanlar karşılaşmalarında, 9.6 sayılı kuralda sözü edilen durum dışında, 11 sayısına ilk olarak ulaşan taraf seti kazanır.
5 Uzatmalar, Set skorunun 14-14 olduğu durumlarda (tek bayanlarda 10-10), ilk önce 14 sayısına (tek bayanlarda 10) ulaşan taraf seti ‘uzatma’ (6 sayılı kuralda zikredilen hususu) hakkına sahip olacaktır. Bu uzatma hakkı ancak yukarıda belirtilen sayıya erişildiği an ve bir sonraki servis atışı yapılmadan önce kullanılabilir.
6 Uzatmalar aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir.
a. Durum 14-14 iken uzatmaya gidildiğinde 3 sayı.
b. Durum 10-10 iken uzatmaya gidildiğinde 3 sayı
7.Seti kazanan taraf sonraki sette ilk servis atışını yapacaktır.

Bu yazı toplamda 2399, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum