cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısına olumlu ve olumsuz etkileri

Yazar yucin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

Teknolojinin zararları

1) Teknolojik aletlerin bir kısmının zararlarının yanında yararları da vardır ancak; Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının hala bir yararı bulunamamıştır. Şu an bile dünyada 27000 nükleer silah var ve bunlardan 4000’i her an harekete geçebilir.

2) Çernobil kazası, radyasyon yayan cep telefonları, teknolojinin büyük icatlarından biri olan sigara nedeniyle teknoloji, kurbanlarını tedavi etmekle zaten yükümlüdür. Ancak günümüzde uygulanan kemoterapi bir çok tedavi yöntemi hastalığın kendisinden daha kötüdür.

3) Bir çok çocuk ve yetişkin bilgisayar karşısında fazlasıyla zaman geçirmektedir. Bunun sonucunda da bel fıtığı, boyun fıtığı, bel ve boyun ağrıları, obezite gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Teknoloji bu hastalıkları tedavi edebilse de hastaların çektiği acıların bedeli asla ödenemez.

4) Çıkan bir çok yeni ürün bize kültürümüzü unutmuştur. Fast food adı verilen hızlı yemekler yüzünden, Türk mutfak kültürü büyük zararlar görmüştür. Teknoloji sayesinde dilimize yeni giren, ve MSN’ce konuşulan sözcükler Türkçe’mizi bozmaktadır.

5) Teknoloji yüzünden fabrikalarda çalışan bir çok insan işsiz kalmıştır. Ayrıca yine teknoloji yüzünden, nalburluk, kabavçılık, kunduracılık gibi bir çok meslek unutulmuştur.

6) Gezegenimizin en büyük sorunu olan Küresel ısınma felaketine teknoloji sebep olmuştur.

Aşağıdaki Yazı gelen eleştiriler üzerine alıntı yapılarak eklenmiştir.  TEKNOLOJİNİN İNSAN OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİ YAŞANTISINA ETKİLERİ konusunda farklı bilgiye sahip arkadaşlar yorum yolu ile bu bilgileri paylaşabilirler.

TEKNOLOJİNİN İNSAN OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİ YAŞANTISINA ETKİLERİ
Olumlu Etkileri
Teknolojinin oluşturulması ve kullanılması insan yaşamına olumlu ve olumsuz birçok etkiler yapmıştır.
İnsanın kendini tanıma yolunda dur durak bilmeyen çabaları ile birçok keşif ve icatlar gerçekleşmiştir. Elde edilen bu yeni değerler ilk aşamada lâboratuar ortamında kullanılırken daha sonra günlük hayatında parçası olmuştur. Bu teknolojik gelişim tarih boyunca yaşanılan ölçekleri sürekli büyütmüştür. Bunlar insanlığın gelişimi için yararlı olmakla beraber bir kısmıda zarar anlamında kullanım bulmuşlardır.
Teknolojik gelişmelerle yaşam koşulları gittikçe iyileşirken diğer taraftan da dengeler değişmeye başlamıştır. Örneğin; insanlar küçük topluluklar halinde yaşarlarken, kullandıkları basit silahlarla ancak yerel boyutta kalan savaşlar yapabiliyorlardı. Bu savaşlarda da kayıplar az oluyordu. Teknoloji ile birlikte bölgesel ve hatta tüm dünyayı saran boyuta geldiler. Nükleer başlıkla yüklenmiş füzeler, bunlara enerji sağlayan atom santralleri, füzelere kumanda olanağı tanıyan radyo frekansı, lazer kontrol devreleri, bilgisayar kontrollü savaş sistemleri ve buna benzerleri ile artık savaşlarda yüzlerle ölçülen kayıplar milyonlarla ölçülmeye başlanmıştır.
M.Ö. 5000 yılında saatte 2 -3 kilometre hızla gidebilen kızaklarla taşımacılık yapılmaktaydı. 20. yüzyılda jet motorunun yapılması ile saatte 1000 km’ lik hızın üzerine çıkılmıştır.

Teknolojinin gelişmesi ile doğadan ve dünya nimetlerinden daha çok yararlanılmış, ancak denetlenemeyen denge değişiklikleri sonucu aynı oranda da kirlilik ön plâna çıkmaya başlamıştır. Yani doğal gelişim hızının aşılması ile doğal denge bozulmuş ve yaratılan atıkların kendi kendini temizleyemediği, mutlaka insan müdahalesinin gerektiği bir yapı oluşmuştur. Ekolojik denge kontrol dışı bir şekilde bozulmaya başlamıştır.

Belirtildiği gibi Rönesans’la birlikte insanların aya kadar gidebilmesini sağlayan bir süreç başlamıştır. Bu sürecin, teknolojnin kötü ve kötüye kullanımları sonucu içinde yaşadığımız dönemde Hiroşima ve Çernobil´e de vardığı düşünülmektedir.

Teknolojik gelişme, çıkrık makinesi ile beraber işsizliğe, ilâçlarla beraber yeni hastalıklara, tarımın modernleşmesi ile beraber toprağın fakirleşmesine, çamaşır – bulaşık makinesi, buzdolabı gibi yaşamı kolaylaştıran cihazlarla beraber çevre kirliliği ve endüstriyel atıkların oluşmasına yol açmıştır.Teknolojik ilerleme sonucu doğal bir dünya ve yaşamdan, yapay bir yaşama ve sanal bir dünyaya geçiş olmaya başlanmıştır.Endüstri devrimi ile bilimin tüm alanlarındaki gelişmeler de ivmelenmiştir.

Canlı varlıkların denizlerden karalara, sürünmekten ayağa kalkışa geçirdiği evrim, yazının bulunuşundan endüstri devrimine kadar geçen süredeki gelişmeler ile son yüzyıldaki, hatta 1950 yılında elektronik ve bilgisayar teknolojisinde transistörün bulunmasından bu yana geçen süre içinde insanlığın elde ettiği gelişmeler karşılaştırıldığında eksponensiyal bir hızdaki gelişme görülmektedir.

Günümüz insanı teknolojinin bu baş döndürücü gelişmesi içinde iletişim olanaklarım sonuna kadar kullanabilmekte ve üzerinde yaşadığımız gezegenin tüm yerleşim noktalarına evinde kurulu bir bilgisayar aracılığı ile gidebilmekte, yerkürenin öbür ucundaki bir olayı canlı olarak izleyebilmektedir. Bu hızlı gelişme ve Evrenin gizemlerinin keşfedilmesi yönündeki bu olağanüstü yarış, insanları belirli kalıplar içinde kalmaya ve bu hızlı akışa ayak uydurmaları için de hızlı yaşamaya zorlamaktadır. Endüstri toplumunun insanı önceki yüzyılların insanı ile karşılaştırıldığında, yaşam biçimi, sanat ve kültür anlayışı, dış görünüşü ve alışkanlıkları ile farklılıklar gösterir. Duyguya hitap eden bir klâsik müzik ya da halk müziği, yerini yaşamın hızlı akışını ifade eden pop müziğe, underground, rock vb. müzik akımlarına bırakmıştır. Giyimde renk ve estetik kavramları, yerini marka kavramına bırakmaktadır.

Fotoğraf tekniğinin bulunmasıyla gözleme dayalı bir sanat anlayışı yerini düşünmeye, gözlem ötesindeki hayal gücünü ön plâna çıkartan bir sanat anlayışına terk etmiştir. Empresyonizm yerini ekspresyonizme, o da soyut sanat anlayışına ve daha sonra da performansa bırakmaya başlamıştır. Güneşin batması ile uykuya yatan insan elektrikli aydınlatma düzeninin kuruluşu ile artık 24 saat yaşamakta, üretmekte ve var olan tüm sınırları hızla aşmaktadır.

Üretimin hızlı temposu ile teknolojinin insan üstü yeteneklerini kullanan insan, günlük yaşamın kısır döngüsü içinde duygularından uzaklaşmış, daha çok başarı, daha hızlı yaşam, daha çok üretim gibi bir yarışa girmiştir. İnsanın hızlı yaşamı teknolojideki gelişme hızını arttırmakta, teknolojik gelişmeler de yaşamı daha da hızlandırmaktadır. İnsan ve makine yarış halindedir. İnsan makineleşmekte, duygusallığından uzaklaşmaktadır. Duygusal, dünyanın değerlerini, yani insanî değerleri doyasıya yaşayamayan insan, yerini robotlaşmış bir nesneye bırakmaktadır.

Endüstriyel üretim monoton bir düzende olup, disiplinsizlik ve sistemsizliği kabul etmemektedir. İşlerin otomatik olarak yapılması, kişileri monoton bir yaşamın içine itmektedir. Endüstrileşmenin dayattığı robotlaşmış yaşam insanların bireyselleşmesine de neden olmuştur. Bu yaşam insanların duygusal iç yaşamlarını da etkilemiş, onları kullandıkları makinelere benzeterek, günden güne yetkinleşmesine, ancak aynı oranda da sosyal yaşamdan uzaklaşmasına neden olmuştur. Toplumsal ve bireysel değişimler hızlı iletişim ile geniş kitlelere anında ulaşmaktadır. Toplumun değer verdiği çoğu şey önemini yitirmeye başlamıştır. İdealizm yavaş, yavaş misyonunu tamamlamakta, rasyonalizm hızla ön plâna çıkmaktadır. Günümüz endüstri toplumu in*sanı, içinde yaşadığı bilimsel ve teknolojik yaşam düzenini tüm başkaldırmalarına karşın benimsemek zorunda kalmıştır.

Teknolojinin Olumsuz Etkileri
1) Teknolojik aletlerin bir kısmının zararlarının yanında yararları da vardır ancak; Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının hala bir yararı bulunamamıştır. Şu an bile dünyada 27000 nükleer silah var ve bunlardan 4000’i her an harekete geçebilir.
2) Çernobil kazası, radyasyon yayan cep telefonları, teknolojinin büyük icatlarından biri olan sigara nedeniyle teknoloji, kurbanlarını tedavi etmekle zaten yükümlüdür. Ancak günümüzde uygulanan kemoterapi bir çok tedavi yöntemi hastalığın kendisinden daha kötüdür.
3) Bir çok çocuk ve yetişkin bilgisayar karşısında fazlasıyla zaman geçirmektedir. Bunun sonucunda da bel fıtığı, boyun fıtığı, bel ve boyun ağrıları, obezite gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Teknoloji bu hastalıkları tedavi edebilse de hastaların çektiği acıların bedeli asla ödenemez.
4) Çıkan bir çok yeni ürün bize kültürümüzü unutturmuştur. Fast food adı verilen hızlı yemekler yüzünden, Türk mutfak kültürü büyük zararlar görmüştür. Teknoloji sayesinde dilimize yeni giren, ve MSN’ce konuşulan sözcükler Türkçe’mizi bozmaktadır.
5) Teknoloji yüzünden fabrikalarda çalışan bir çok insan işsiz kalmıştır. Ayrıca yine teknoloji yüzünden, nalburluk, kabavçılık, kunduracılık gibi bir çok meslek unutulmuştur.
6) Gezegenimizin en büyük sorunu olan Küresel ısınma felaketine teknoloji sebep olmuştur.

SONUÇ
21. yüzyıla girerken teknoloji inanılmaz hızla gelişerek ilerliyor. İnsanın kendi “Beni” ni keşfetmesi ve bireysel yaratıcılığının önündeki sınırları yıkması ile artık önü kesilemez gelişmeler başladı. 1950 yılında transistorun bulunması ile endüstri devriminden bu yana oluşan nicel birikimler bir nitelik dönüşümü yarattı. Yaşam çizgisi hızla değişmeye başladı. O döneme kadar kol gücünün yerine geçerek yaşamı kolaylaştıracak âletler yapan insan, bu tarihten sonra beyin emeğinin yerine geçen akıllı âletler üretmeye başladı. Elektronik teknolojisinin hızlı gelişimi ve lâboratuar ortamından günlük yaşantıya inmesi ile de hayal gücünü zorlayan gelişmeler elde edilmeye başlandı. Teknolojik ürünlerin çok ucuzlaması sonucu, teknolojinin sadece onu kullanma şansını elde eden insanlara verildiği bir yapıdan, onun herkesin kullanımına sunulduğu bir düzene geçildi. İletişim olanakları olağanüstü arttı. Böylece, elinde, bireysel yeteneklerini aklı ile ön plâna çıkartabileceği âletleri olan milyonlarca yaratıcı insan, her alanda üretmeye başladı. Dünya üzerine kurulan geniş iletişim ağları ile de bilgi paylaşılmaya başlandı. İnsanlığı 21. yüzyılda olağanüstü etkileyecek olan bir büyük sinerji sistemi olan INTERNET hızla yaşamın önemli bir parçası oldu. 20. yüzyılın son elli yıllık döneminde elde edilen gelişmeler aslında 21. yüzyıl ve sonrası için sadece bir işaret veriyor. 1950 yılından bu yana elde edilen gelişmelerin insanlığın bilinen tarihinden bu yana elde edilen gelişmelerin yüzlerce kat ötesinde olduğu düşünülürse geleceğin çok farklı olacağı anlaşılmaktadır.

21. yüzyılda bir siber çağın yaşanacağı görülmektedir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve teknolojinin bu alanda sunduğu olanakların geniş kitlelere yayılması ile dünyada, ortak bir dilin kullanıldığı, aynı kültürün yaşandığı ve millî sınırların kalktığı global bir düzene doğru hızla ilerlenmektedir. Bugün bile eldeki olanaklarla bir bilgisayar aracılığı ile dünyadaki bilgi kaynaklarına erişerek hızla işlem yapmak mümkündür. Bu olanağı kullanarak yetişen yeni gençlikten sahip oldukları yeni değer yargıları nedeni ile “Global Gençlik” olarak bahsedilmeye başlanmıştır.

Elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler diğer bilim dallarına da hızla erişmektedir. Bu teknolojilerin tıp alanında kullanılmaya başlanması ile yüzyıllarca ampirik ve yüzeysel yöntemlere dayanarak çözümler sunan tıp bilimi insanın temel öğesi olan genetik programına erişmeye ve onu etkilemeye başlamıştır. 21. yüzyıl ve sonrasında yeni teknolojilerin kullanımı ile yaşamın sırları da hızla çözümlenmeye başlanacaktır. İlk çağda 25 yıl olan insan yaşamı, 20. yy´ da 80 yıla ulaşmıştır. 21. yy.da 100 yıl civarındaki bir yaşam süresinin normal olarak kabul edilebileceği görülmektedir. Bugün elektro mekanik robotları yaratan insan, bilginin hızla değerlen*dirildiği makineleri kullanarak yavaş, yavaş canlı varlıkların da yaratıcısı olma yoluna gitmektedir. Bugünden sinyallerini almakta olduğumuz bu gelişme önümüzdeki yüzyılda var olan değer yargılarının önemli oranda sarsılacağını ve değişeceğini göstermektedir. Bu anlamda kökenini Rönesans’tan alan tüm aydınlanma hareketleri 21. yy´a damgasını vuracaklardır.
1500´lü yıllarda 500 milyon olan dünyadaki insan nüfusu 20. yy´da 5 milyarı aşmıştır. Buna karşılık dünya üzerindeki birçok canlı türü de kaybolmaktadır. 21. yy ve sonrasında üzerinde yaşadığımız dünyada az sayıdaki canlı türünden biri insan olacaktır.
20. yy.´ın son elli yıllık dönemi insanlık tarihi için bir ivmelenme sürecinin başlangıcıdır. Milyonlarca yıllık birikim sonucu insanlık Bilgi Çağına girmiştir. Bu çağda insan içinde yaşadığımız güneş sisteminin tüm gezegenlerine egemen olma yolunda dev adımlar atacaktır.
Aklı ile nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu keşfetme yolundaki insan, kâmil insan olma yolunda ilerlemektedir. Evrendeki her şeyin Yaratanın bir parçası olduğunu bilmekte, kendi de eriştiği mertebe ile onun bir parçası olmaktadır.

İnsan ilişkileri
“İkinci Dünya Savaşı” ndan bu yana toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmişlerdir: İnsan, eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu çok soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. “Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar ama dikenleri birbirlerine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek, sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecek en uygun uzaklığı bulurlar…”
İnsanlar artık birbirlerine ihtiyaçları olduğu sürece yaklaşıyor ve sadece bu yüzden ilişki kuruyor… Peki, o kadar konfor, o kadar rahatlık varken neden birçok insan yalnızlıktan şikayet ediyor acaba? Çünkü, birçok teknolojik gelişme sayesinde kendimize yetebiliyoruz… sadece karşılıklı çıkarlarımız için bir araya geliyor ve işimizi gördükten sonra birbirimizin hatırını sormak için bile aramıyoruz. Dolayısıyla gitgide çevremize yabancılaşmaya başlıyoruz.
Bunun getirdiği yalnızlığa dayanamayan bir çok kişi alkol, uyuşturucu v.b araçlarla çevresine yabancılaşmanın verdiği acıdan kurtulmaya çalışıyor. Hiçbir şeye bağlanmamak insanın boşluk ve anlamsızlık duyguları yaşamasına neden oluyor…”

Bu yazı toplamda 94529, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

Okuyucu Yorumları

 1. emrllh |

  saol kardeşim gerçekten çok yardımcı oldun ama teknolojik gelişmelerin yararlarını biraz daha geniş verseydiniz daha iii olurdu neyse tşkkrler

 2. münfide |

  gercekten cok tesekkürler çok makbule gectiiiiii sınıfta ödewi ilk yapan ben oldum eee tabi 100 de kaptım

 3. buket |

  gerçekten herşeyi kısa, öz, ve daha kapsamlı bi şekilde hazırlamışsınız.TEŞEKKÜR EDERİM. işime çok yaradı.bu ödevden karlı çıkıcam sanırım…

 4. ibrahim |

  Alllah razı olsun kardeşim.!!!

 5. kumsal |

  saolun sayenızde odevımı yaptım ama bıraz daha uzun yazsaymıssınız daha ıyı olurmus zararlı etkılerını tesekurler sımdıden=)

 6. gönül |

  çok güzelmiş tskrler çok iyi yararlandım thank you yani ::D…

 7. yasemin |

  ya ben istediğim şeyi bulamadım
  çok sinirlendim
  ya

 8. yasemin |

  ben bu siteyi sevmedim sinir ediyo insanı

 9. özgem |

  güzelmıs gercekten ama bıraz daha kapsamlı olsydı daha da güzel olurdu özellıkle son maddeyı bıraz daha acsaydınız süper olurdu???

 10. sedef |

  ya kardes sen buna sıte mı dıon ne dıon kusura bak ma ama hıç yarar lı bı sıte olomamış saol ya yoksa kendı capıundea espırımı yaptın anlamadık walla

 11. DiLaraaaaXD |

  HAHAHAytt olumlu etkilerinde koptum ya ‘yattığın yerden mesaj çekmekkkkk!’ Bu kadar da Olmaz yanii ,Ama olsun işime yarayacak inş yarın okula gidersem eğerrrr :o )

 12. kübra Xx_yarasa_poqu_xX@windowslive.com |

  teşekkürler walla coğrafya öğretmenimiz ödevde ödev demişti yardımjı oldunuz…çok thx janolar…

 13. simge_simge |

  bence teknlolji zararlıdır.şimdi diceksinizki hayır yararlı ama bi düşünün televizyon mesele iletişiminizi engelliyor telefon radyasyon bulundurduğu için size zarar veriyor neyse ben şimdi sizlere anlatsam ta burdan ankaraya yol olur:)))))

 14. dost |

  çok güzel bravo az da olsa işime yarar biraz daha bilgi koysanız tam puan alırsınız şimdi 7 aldınız

 15. irem büyükkoç |

  bence kim yazdıysa çok güzel olmuş bende böyle birşey yazmak isterim hemde çokkk

 16. necip |

  ya teknolojilerin olumsuz etkilerini yazıolar olumlu etkilerini yazmıolar. hem burdaki yazdıklarıda üstteki sayfa ile aynı sizi gidi kopyazı yengeç kemaller sizi.

 17. $€RH@T |

  msn adresim :D (s.e.r.h.a.t@w.cn) yazı cok güzel ama keske resimli falan olsaydı daha güseL olackTı yinede chock Tşk … !!! :D

 18. zeynep |

  teknolojinin paso zararlarını söylemiş yararlarınıda söylese ya at gözlüğüyle bakılmış konuya bence

 19. h@s@n |

  kısa ve öz olmuş ben beğendim ama
  biraz daha uzun olsaydi iyi olurdu çk teşkkr ederm

 20. ecenur |

  YA BU NASIL Bİ SİTE HİÇ YARALI DEĞİL BİRAZ YARALI BİŞİLER KOYUN

 21. h@s@n |

  yes güzel de kısa

 22. zeynep-kübra |

  teknolojinin yararlarını çok az bulduk.ama zararlarınıda çok bulduk zararlarında çok ayrıntıya girilmiş yararları ayrıntısız kalmış.YİNEDE TEŞEKKÜRLER.ama notum düşük gelirse sorarım size!!!

 23. ERKEK AYŞE |

  Qzqe KİMSE ASIL O SAÇMA BENCE ÇOK GÜZEL KİTABIM İÇİN İYİ BİR BİLGİ ÖGRETMEN İİ NOT VERECEK TEŞEKKÜR EDERİM KİM HAZIRLADIYSA

 24. şeyda |

  beğenmedim

 25. şeyda |

  iğrençççççççççççççççççççççççç

 26. fatoş |

  güsel ama yeterli bulunmadı ödevim :( çok dar bakılmış konuya

 27. melek |

  cok teşekkür edrim yardımlarınız için sag olun aradıgımı buldum thank you

 28. emooşşş |

  tşkkr edrm saynzde ödevmi yptm

 29. özge |

  yaralı değil işime yaramadı daha başka şeler koyun ama:S

 30. ismail |

  iii güzelde teknolojinin yararını daha açık verebilirdin

 31. noor |

  güzelde,çok kısa ve öz olmuş biraz daha uzun olsaydı daha iyi olurdu ama genede işime yaradı.Münazara için yeterli olmasada…çok teşekkürler

 32. asigüzel |

  yaaaaaaaa teşikkür edirim ama yararlarını daha açık verseydinis olidi yyyyyyyyyaaaaaaaa duuuurrrrr kararımı degistidim bence igrençççççççççç

 33. asigüzel |

  sagolun yaniiii ogretmen bana gocaman bir simit verdi 00000000000000000000000000

 34. bliar(ingiliz ismidir) okunuşu:bleyer |

  bence çok bilgi verememiş siniz.Olumlu yönlerinden faydalarından daha çok bilgi verebilirdiniz bence Fatoş arkadaşımızın dediği gibi yetersiz………!!!!!!!!!!!

 35. serri |

  çok güzel oldu yhaaa saol karındaş

 36. sümeyye |

  çoooooooooooooooooooooooooooooooooooook thank you abciiiiiiiiiiiiiiiim!!!!!!!!1

 37. elizabeth |

  (*)çokkkkkkkk teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrr bide bu ne? neyse(*)

 38. Ragor:DAtakan |

  ÇOK SAOL THANKS

 39. türkan |

  çok güzel kim yazdıysa ödevimden 100 aldımmmmmm çok saolun

 40. aydın |

  güzel olmuş müdür ellerine sağlık ama şu yararları ile ilğili ve resimli olsa tam süper yinede teşekürler
  saolasın

 41. sinem ve dewrim |

  heyyy site süper tek bi sözüm var sevdiğime bu ömrü sevgiye haster mecnun misali yaşama dilegiyle sevgilim ….ben sinem yanımda olan arkim dewrim dostum:p

 42. GÜLB@H@R |

  kısa ama öz olmuş bence yeterli ellerine sağlık

 43. umut |

  arkadaşım saol süper site olmuş ilerde de geliştireceğine inanıyorum bakma sen site mi dion yazanlara onlar varsa kendi sitelerine baksınlar

 44. suskun prens-_- |

  işte site buna denir net ve öz bilgiler verlimiş kim hazılarmışsa ellerine saglık cok teşekür ederim kesin ödevmden 100 aldım

  beni_hala_seviyorsan_16

 45. adanali01 |

  yararları çok az ve klasik olmuş bence biraz daha içerik olmalıydı ama boşver nede olsa hocam kıl değil ama kıl olabilirdi :d

 46. merve |

  yararlarını biraz daha ayrıntılı anlatması iyi olurdu

 47. merve |

  yine de çok yardımcı oldu teşekkürler

 48. ilker |

  gerçekten çıoq güsel tam isteğim bilgilere sahipi bir çalışmaydı bu çalışma için bu siteyi hazırlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum..

 49. can |

  bu siteyi kurana tşk ederim ödevimde çokk yardımcı oldu.

 50. ferhat |

  teknoloji insanın hayatını kolaylaştırır

 51. Rıdvan |

  Yazı pek açık olmamış ama olsun zaten bu yazı alıntı başka siteden alınmış.Ama olsun yinede ödevimi yaptım!!Bazı şeyleri bir zahmet kendileri,kimselerin bilmediği yazıları bulurlarsa daha i olur.Çoğu başlıklar ve yazıların aynısını başka sitelerde gördüm!!

 52. T@HS!N |

  iyi ama teknolojinin yararları fazla olsaydı daha iyi olurdu ama buna şükür sağolun

 53. Senem |

  çoook tesekkürler kısa ve öz yani süperrr

 54. 1005 |

  ben nediyorum onlar ne çıkarıyorlar allahalla

 55. yaren |

  bnce güzel ama pek çok bilgi yok

 56. aysenur |

  güzellllllllllllllllllll

 57. aysenur |

  hic begenmedim siz????????????????????????????????

 58. aysenur |

  saka güzelllllllllllllllllllllllllllll
  hahahahahahahahahahahahahaha

 59. hıc bısey |

  oooooooooooooooooooooooooooo
  güzellllllllllllllllllllllll

 60. pınarr |

  dersimi yapabildim 100 aldım

 61. İLKNUR |

  dersimi yaptım 0 aldım

 62. isimsiz |

  Sadece altı maddeden oluşuyo daha uzun olsaydı daha iii olurdu.

 63. sena |

  yhaaaa bn bu siteden hiç yararlanamdm bu ne yhaaaa doğru drst bişy yqmu tm da ardğm şy karşıma çkmycqmı bnm yhaaa

 64. sena |

  grçktn glştrn brz yyhaaaaa ltfn yyhaaa

 65. S£lin |

  bencede çookkkkk gzl olmuş kısa ve öz ,kısacası çok spr anlatılmış ama 6 madde çok az.Biraz daha uzun olsaydı :)

 66. S£lin |

  çok süper yaaaaa :) :’( :(

 67. Buket |

  yazılanlar kısa ve öz.ya kısaca super……

 68. ismail dursun |

  inşallah ödev doğru cıkar

 69. emine |

  çok sağolun bu sitenin sayesinde 100 aldım
  OOOOOOLLLLLLEEEEEEYYYYY!!!!

 70. yasemin |

  çok teşekkürler harika bir site gerçekten çok işime yaradı keşke yararları da yazsaydınız daha iyi olurdu

 71. betül |

  ya bu teknolojinin hiç mi yararlı yönü yok.birazda yararlarını yazın lütfen

 72. irem |

  yararlarını daha düzgün bişeyler yazsaydınız keşke ödev yapcaktım yha

 73. özgür |

  yani ödevim için gerekli değil:(:(:(

 74. atike |

  bu sitede ödevim vardı iyiki bu site var sitede istidiğim herşey var

 75. esra |

  bencede arkadaşa katılıyom hiç mi teknolojiyle ilgli bişey yok mu yaa

 76. yağmurrrrrrrrrrrrr |

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzel olmuşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

 77. zuzi |

  çok saçma

 78. zuzi |

  ama bence

 79. zuzi |

  =)

 80. olumlu yok |

  olumluyok(====)?

 81. nida |

  Evet bende bulamadm sinir oluyorum hakikatten teknoloi ile ilgili birşey yokkkk off

 82. nida |

  =)

 83. erhan |

  bu ne lan aradığımı bulamıyorum

 84. lost manyağı irem |

  odev ypcaktım ama hiç bişi yokkkk

 85. lost manyağı irem |

  yha birisi bişi yazsınnnn

 86. lost manyağı irem |

  orda biri vr mıııı

 87. ultrakonyalı |

  irem yavrum ben burdayım

 88. ahmet |

  bunlar bana saçma geldi

 89. betül |

  aradığım konu buydu kaçkere baaska yerden aradım bulamamıştım cok tessekkürler cok işime yaradı performans ödevleri için birebir

  ö n e r i r i m

 90. yusuf |

  teknolojiyle alakalı pek açıklayıcı birşey yok.
  hiç beyenmedim…

 91. ramazan |

  walla helal olsun ben kıçımdan uydurmuştum hoca begenmedi iade etmişti…AMA SEN BENDEN DAHA iyi uydurmuşsun XD
  ——————————————————————————–

  kSk ÇaRşI

 92. osman |

  yyyyyyyaahu

 93. osman |

  4) Çıkan bir çok yeni ürün bize kültürümüzü unutmuştur. Fast food adı verilen hızlı yemekler yüzünden, Türk mutfak kültürü büyük zararlar görmüştür. Teknoloji sayesinde dilimize yeni giren, ve MSN’ce konuşulan sözcükler Türkçe’mizi bozmaktadır.

 94. éSeR |

  eyw kardesimm

 95. llllllhjkjhjgghfgfrdfrd |

  çççççççooooooook tşkler

 96. zehra |

  allah sizden razı olsun

 97. zehra |

  sağol

 98. zehra |

  teşkür

 99. sevde |

  teşekkür ederim süpersiniz

 100. merwe |

  ayy teknoşojinin yararlarrını biraz artirsanız daha ii olur du ama bunlada idare edeerizzz saolun

 101. seda |

  ayy saol abi yaa çok süper olmuş ama yaraları azz yinede iadre etti koçum saolasın

 102. 10ur |

  güzel ama az daha derin bilgi olsa daha MAKBULE geçerdi yha (:

 103. erkut alver |

  vaay be ödevimi yaptım tabi öğretmen çık beyendi !!!!!!!!!?????????

 104. erkut alver |

  vaay be ödevimi yaptım tabi öğretmen çok beyendi !!!!!!!!!?????????

 105. nezihe nur |

  prfonmas ödevim için çok önemliydi çok ama çok teşekkür ederim

 106. turgay |

  çok kötü

 107. faruk |

  bu ödev manyak bişe süper yha.. süperdi 99.99 aldım çokkkkkkkk teşekkür ederim

 108. pelin |

  yeterli bilgiye ulaştım teşekürlerrrrrrrrrrrrrrr

 109. dilara |

  sağ olun teşşekür ederim

 110. dilara |

  ödevimden 100aldım sağolun

 111. Reymisteryo |

  Çok güzel bir site arkadaşlarıma tavsiye ederim.

 112. anıl |

  fıs gibi işme yaramadı :p

 113. mustafa |

  çokkkkkkkk güzel

 114. mustafa |

  çok güzel begendim

 115. mustafa |

  ödevden 100 aldım prfonmas ödevim di:D

 116. seda |

  bu odevden de ayrıca 100 aldım :) :D:):):):)

 117. seda |

  :) :) :) =)

 118. rabia |

  ödevimde çok yeterli çok teşekkür ederimmmm

 119. vildan |

  güsell çokk güseldee dahaa güsell olmalıııı:..

 120. ada |

  son derece sıkıcı.Çünkü bunlar ders

 121. kadir |

  bence hiç güzel değil hiç yardımı olmadı

 122. seda |

  çok kısa ya

 123. damla |

  yaaaaaaa bune beeeeeeeeeeeeeeeee töbe töbe xd xd xd ehhh güzel olmuş işte

 124. damla |

  ödevime yaradı thank you xd

 125. damla |

  çoooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzeeeelllllllllllllllllllllllllllllllll

 126. beyza |

  yaa güzel de kısa başlıklar altında yazsanız daha ii olurdu.bu cümleler ingilizceye çevrilmezki.en kısa süre içinde kısa kısa yazarsanız sevinirim o zamn ing.çevrilmesi daha kolay olur..:):))):)):)))))

 127. ela |

  ehhhhh ammmmmmmma olmadııı kii canım birazd aha uzun proje ödevi yapçaz dimi en azzzz 2 sayfa olacak

 128. ela |

  ehhhhhh idare eder

 129. sibel |

  tşk çok işime yaradı saolun..

 130. yusuf |

  valla güzel olmuş ama kısa olmus uzun olsaydı çok güzel olurdu

 131. oguzhan |

  teşekkür ederim

 132. şüheyda |

  bence güzel bir site ama bilgileri yetersiz

 133. kerem |

  bence bu site coooooooooooooooooooooook güzel

 134. isimsiZ |

  bn beğendm ama hoca beğenir mi bilmiyorumm yazmakta emin değilim… :)

 135. saane lan ismimden .d xd (zynp) |

  yhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaçok tşk ederiimm çok yardımcı oldunuz! xdxd ..d.d.d.d :) :) iqrenc dienler kendilerine baksınlar o zmn ne olduklarını anlarlar xDxD :D :D:D:D :) xDxDxD

 136. mehmet aydın |

  sagolasın kardesın allah senden razı olsun.

 137. kadir |

  keşke madde madde değilde tek bir sekilde olsa daha iyi

 138. emre |

  seni bulacam oglum

 139. ömer |

  çok iyi oldu başksa sitelerde yok çok kıyak oldu sağolun

 140. barış |

  sağol kardaş ödev işime çok yaradı.

 141. salam |

  süperrrrrrrrrrr:) :) :) :) :) xd xd ;)

 142. hatice |

  bu ne yaaaaaaaa bunlar cok mantıksız

 143. öznur |

  ararlarına ayıracagınızyerin 5 milini yararlarına ayırmanız gerekirdi saçmalıkk :(

 144. Gökhan |

  yeterli bilgi yok…..

 145. Ceren |

  Çok işime yaradı telekkür ederim…

 146. begüm |

  hiç beğenmedim böyle saçmalaık olmz zararları evet var ama yararları var unutmayın ki bu ödevi ‘bilgisayar’da bulunan bi siteden yapıyosunuz o telefonlaar radyasyon yayıyr evet ama onlarla iletişim sağlıyosunuz ayrıca teknoloji geliştiği için ulaşımınız kolay teknoloji sayesinde annelerinz evdeki işlerini kolayca yapıyolar ve teknoloji sayesnde bir çok hastalığın tedavisi bulundu episkop, projeksiyon makinesi sayesinde okulda ki derslerimz daha eğlenceli hale geliyo lütfen mantıklı olun ve bunları da düşünün..

 147. e_lif |

  valla yarrları yaazılmış ama zararları no ( yazılmamaıs) pek tanımlanamamışş

 148. cem |

  eh fena deqil (gıcık)

 149. rojin |

  gerçekten de çok işime yaradı çok teşekkür ederim:D:D

 150. nihal |

  çook tşkr ederim yha ödevmi yptım yuppi :) :)

 151. samet |

  güzel olmuş abi yaaaaa boooooooooooo

 152. baran |

  çok saulun teşşekkkür ederim

 153. özlem yılmaza |

  iğrenç bir site msn felan yazıyoo biz ödev arıyoruz msn değil salak ne oldu laf bulamadın laf bulamadın yan geldi soktum soktum kan geldi

 154. fatih |

  benimaradığım bu değil ama olsun güzel bilgivermişler

 155. fatih |

  :d:d:d:d

 156. görkem |

  İdare eder ama daha güzel olabilirdi.

 157. hakan |

  sağol knk çok işime yaradı

 158. büşra |

  çoooooq teşekkürler sizin sayenizde münazarada güzel olacak her şry çoooq teşekkürler :D <3

 159. serhat |

  inşallah ödev doğru çıkar amin

 160. nazan |

  bunu çok sevdim:)))))))))))))))))))))))))))

 161. talha |

  bence bu berbat

 162. ilayda |

  çok teşekkür edrim performans ödevimin bilgilerini sizin sayenizde toplayabildim :D

 163. elif |

  ben bunu 1 ayda bitiririm yani yaa :D :)

 164. kürşat |

  :D :) elif aynn

 165. emre |

  resim olsa ii olurdu

 166. sanane |

  ya tam yararlarından ve olumlu etkilerinden bahsetmemişsiniz hiç beğenmedim

 167. buse |

  bu bilgiler çok güzel

 168. kadir |

  tek kelimeyle süperdi

 169. kadir |

  nananananannanannanananananananananananananan
  adim=kadir
  soy adım=biber
  anemin adı=menekşe
  babamın adı=celal
  zengin yada fakiriz iki side by

 170. kadir |

  )

 171. kadir |

  :)

 172. harun |

  hiç teşekkür etmiyorum işime hiç yaramadı hepinizin ağzına vereyim

CommentYorum