cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Yelkenli Teknenin Parçaları ve Donanımı

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com


Yelkenli Baş Donanımı
DIŞ DONANIMI : Baş donanımı , Kıç Donanımı (Resimleri görmek için tıklayın)

Resimlerde adı geçen terimlerin anlamları be ne işe yaradıkları;

Istralya : Direk cundalarından başa ve kıça inen sabit donanım. (tel halat)
Zincirlik : Teknelerin baş altında zincirin yığıldığı yer.
Çarmıh (Çarmık) : Direk cundasından ve gurcata-direk bağlantı noktalarından, tekne bordalarına inen sabit donanım. (tel halat)
Iskota : Yelkenlerın ıskota yakalarına bağlanan ve yelkene kumanda etmeye yarayan halat ve makara donanımı.Vardavela : Yolcu veya personelin korunması için, teknelerin küpeşte veya iskelelerine bulunan ,sabit veya haraketli puntelleri birbirine bağlayan tel halat veya demir triz.
Puntel : Güverte veya tekne iskeleleri üzerine dik olarak konulan, vardavelaların bağlandığı metal veya ahşap çubuklar.
Direk : Armayı ayakta tutan,donanıma destek olan dikine ana yapı elemanı.
Cansalı : Hava tüplerinden oluşan içinde kazazedelerin uzun süre hayatlarını idame ettirebilecekleri can kurtarma aracı .
Bumba : Yelkenlerin alt yakalarını germek için kullanılan, direğe bağlanmış silindirik haraketli yapı elemanı.
Bumba Baskı Düzeneği : Yelkenlerin geniş apaz,pupa gibi seyirlerde balonlamasını engellemek için bumbayı aşağıya çeken hidrolik donanım. (pupa palangası : palanga donanımı ile kumanda edilen sistem)
Mandar : Yelkenlerin hisa edilmesi için kullanılan halat.
DAD : ? Denize Adam Düştü? acil durumu.
Yeke : Dümen yelpazesi başına takılan ve dümeni istenilen tarafa basmak için kullanılan metal veya ağaç kol.
Vardavela Kıçı (Pushpit) : Metal kıçüstü muhafazası.
Cansimidi : Denize adam düştü durumlarında kullanılan ,denize düşen kişiyi kurtarılana kadar su üstünde tutan ve özel işaretlerle yerini belli eden, hafif yüzer malzemelerden yapılmış can kurtarma malzemesi.
Dümen Yelpazesi (Palası) : Suya direnç göstererek teknenin dönmesini sağlayan, tekne kıçına takılmış dümen sisteminin ana parçası.
Kurtağzı : Tekneye iskeleden veya başka bir tekneden gelen halatı babaya veya koç boynuzuna yönlendirmek için kullanılan sabit parça.
Salma : Teknenın bayılmasını önlemek ve yanlamayı en aza ındırmek ıçın omurgadan su altına uzanan madenı veya ağaç levha.
Usturmaça : Teknelerin birbirleri üzerine veya iskeleye aborda olurken bordalarının zarar görmemesi için kullandıkları silindir veya balon şeklindeki, halattan veya sentetik maddelerden yapılmış malzemeler.
Küpeşte : Posta başlarını tekne boyunca birbirine bağlayan ve güverte kaplaması üstüne çıkan kuşak.
Borda : Teknenin dış tarafı, su kesiminden yukarda kalan yan kısımları.
Çapa (Demir) : Teknenin su üstünde dalga ve rüzgar etkisiyle sürüklenmemesi için kullandığı dibe tutunma malzemesi.
Vardavela Başı (Pullpit) : Metal başüstü muhafazası.
Kıstırmaç : Donanıma ait halatları içinden geçtiği ve bu halatları sabitlemekte kullanılan kilitlemeli mekanizma.
Vinç : Yelkenli teknelerde, özellıkle ıskota ve dığer halat germek ıçın kullanılan mekanık düzeneklı, el, elektrık veya hıdrolık güçle çalışan düzenek .
Heç : Güverte üzerine monte edilmiş aydınlatma ve havalandırma için kullanılan pencereler.
Güverte : Teknede kemerelerin üzerine yerleştirilmiş baştan kıça uzanan platform.
Çarmıh Landaları : Çarmıhların güverte üzerınde bağlantı yapıldığı parçalardır.
Mezarna : Güverte yıkandığı veya fırtınalı havalarda güverteyi denizler yaladığı zamanlarda tekne içine su girmemesi için havuzluk ve benzeri yerlerin etrafına çevrilmiş güverte üstünde yükselen yapı.
Can Halatı : Sert havalarda güvertede görev yapan personelin güvenliğini sağlamak için emniyet kemerlerinin takılacağı, güverte boyunca uzanan halat.
Liftin Uskuru (Liftin) : Ters yönde açılmış dişlileri olan iki çubuğa bağlı bir parçadan oluşur. Aynı yönde çevrilmesi, her iki tarafın boşunu alır veya verir. Arma ayarlarında tel halatları germek için kullanılır.
Vardasilo : Vardavelalar üzerine açılan yan tenteler, teknelerin sahile verdikleri iskelelerin vardevele puntelleri üzerine geçirilmiş teknei ismi yazılmış kumaş malzeme.
Kasara : Teknenin baş, orta ve kıç kısmında oluşan, güverteden daha yukarda kalan yapılar.
Su kesimi : Suyun bordaya temas ettiği hat.
Su çekimi (Draft) : Teknenin su kesiminden omurga veya salma en alt seviyesine kadar olan mesafe.
Iskarmoz : Küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çubuk şeklindeki malzeme.
Çamçak : Biriken suyu toplamak ve boşaltmak için yapılmış bir cins malzeme.

İÇ DONANIMI; Baş donanımı, Kıç donanımı (Resimleri görmek için tıklayın.
Bölme Perdeleri : Tekne içinde enine tekne direncini ve yüzerliliğini arttırmak için konulan su sızdırmaz perdeler.
Alabanda : Teknenin su kesiminden yukarda kalan iç kısmı, bordaların iç yüzeyleri.
Sintine : Tekne içinde sızan suların biriktiği, su kesimi altında kalan iç kısım.
Farş : Sintine üzerindeki döşeme tahtaları.
Kasara : Güverte üzerinde yükselen üst yapı.
Yangın Battaniyesi : Alevlerin havayla temasını keserek yangının söndürülmesini sağlayan, küçük bir battaniye boyutlarındaki yanmaz malzemeden yapılmış yangın söndürme teçhizatı. Kuzinede ve ocaklara yakın olması önerilir.(adek)
Yangın Söndürücü : Portatif yangın söndürme cihazları. Kuzineye ve güverte yangınlarına hızla müdahale edebilmek için girişe ve kuzineye yakın monte edilmesi önerilir. (adek)
Emniyet Kemeri : Kötü hava şartlarında kuzinede güvenli çalışmak için kullanılan kemer.
İşaret Fişekleri : Tehlike durumunda yardım istemek için kullanılan fişekler. Nemden ve yanıcı maddelerden uzak, kolay ulaşılabilir yerlerde muhafaza edilmesi önerilir.
Yalpa Brandası : Yalpaya düşme durumlarında istirahat etmekte olan personelin yatağından düşmemesi için kullanılan kumaş malzemeden yapılmış yatak önü muhafazası

Yazar: Deniz Giray (yelkenokulu.com)

Etiketler: tekne donanımları, tekne malzemeleri, yelkenli malzemeleri, yelkenli parçaları Yelkenli Teknenin Parçaları ve Donanımı

Bu yazı toplamda 9340, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum