cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Balkonun sanat içerisindeki yeri

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com
destegi Güncel Haber Merkezi, MSN Desteği ve diğer genel bilgiler.

G İ R İ Ş

İlk bakışta Balkon sanatsal bir obje gibi algılanmamaktadır. Halbuki Ressamları etkileyen ve resimlerinde mekan olarak kullandıkları Balkon, yüzyıl öncesinden sanatın bir alanı olan mimaride karşımıza çıkmaktadır.
Bu anlamda Balkonu, biz tarihin verdiği bilgilere dayanarak öncelikle Yunan Sanatında görmekteyiz. Şehirleşmenin ve anıtsal binaların inşa edildiği bu sanatta; Balkon yönetici ve soyluların halk üzerindeki yönetme baskısını ortaya koyan ve üstünlüklerini sergileyebildikleri bir unsur olmuştur.
M.Ö. 400’lü yıllara tekamül eden tarihlere dayanan, Knossos sarayında rastladığımız Balkon, Kore ve Kros heykelleri ile süslenen, üç tarafı açık küçük sütunlarla çevrili dar üslubunda bir görünüm arz eder. Knossos sarayının ayakta kalan ender bölümlerinden olan Balkon; Kralın ve etrafının merasim esnasında orduları selamladığı ve bazı etkinlikleri seyrettiği bir mekan olarak önümüze çıkar.
Yine Yunan Sanatının bir başka önemli mimarisi olan tapınakların girişleri, sütunlarla çevrili Balkon edasındadır. Panthenon ve Olimpia tapınaklarının iç kısmında yine soylulara hitap eden localar birer balkondur. Balkon bu tarihten sonra süre gelen her sanatta etkili olmuştur.
Romalıların heybetli inşalarında artık balkonun vazgeçilmez bir unsur olduğu ve yönetimden ziyade soyluların kendileri için yaptırdıkları binalarda da kullanıldığı görülür. Bundan ziyade Rönesans ve Barok sanatında gökyüzüne açılışın sembolü olan ve insanların çevreyi gözetlemeleri, dinlenmeleri ve de törenlerin vazgeçilmez unsuru olmuştur.

Aristokrasi ve soyluların mekanları olan şatolarda da Balkon bir gereklilik olmuştur. Balkon bir yerde zenginliğin de sembolü gibidir. Barok sanatın sanatçısında artık balkon; sanatsal olgudan uzaklaşmış, yaşamın içine dahil olmuştur. Balkonun sanat içerisindeki yeri; mimarideki çözümlerden sonra, resim alanında artık ressamların güncel konuları hayatın içinden sahneleri konu almaları ile yer bulmuştur.

Eser Adı : Balkondaki Maja
Sanatçının Adı : Goya
Yapılış Tekniği : Tual üzerine yağlı boya.
Yapılış Tarihi : 1811
Ait Olduğu Müze : The Metropolitan Museum of Art, New York.

Eser Hakkında Bilgi : Bu Goya’nın en ünlü eserlerinden biridir. Belki de konusunun sonucu bunu böyle kılar. 2 genç kadın metal balkon korkuluğunun arkasında oturmuş şekilde görülür. Kafalarında kısa şalla, birbirlerine oldukça yakın yerleştirilmiş ve ilgilerini çeken bir şeye karşı dikkatli bakışları içermekte. Onların arkasında 2 tane şık delikanlı yer almakta. Kafalarında büyük şapkalar bulunuyor. Tiyatrosal anlamda Goya, kadınların hareketlerinin sırasını ilgi alanlarına karşı yönlendirmiş ve gölgeli erkeklerle desteklemiştir. Bu gölgeli erkeklerin durumları sıcak tavırlar içermekte ve geri plandan çok iyi bir şekilde figürü tamamlamaktadır. Boyamalar belirli uzantılar da özelleşmekte, resimsel kalite; maddelerin sertlik görüntüleriyle ve basit gösterimlerle değişmektedir. Sonuç olarak Maja’nın tüm formları ışığın dokunuşlarından ziyade, tüm detayları katıca gösteren bir durumu ifade etmektedir.

Eser Adı : REGINA MARTYRUM . (Detay)
Cupola fresco. El Pilar Cathedral, Saragosso
Sanatçının Adı : Goya.
Yapılış Tarihi : 1780 – 1781

Sanatçı Hakkında Bilgi : İspanyol sanatçı 1746 – 1828 tarihleri arasında yaşamıştır. Neo – Klasizm ile romantizm arasında hiçbir ekole tümüyle bağlanmamış, özgür bir sanatçıdır. Modern sanatın öncüsüdür. Manet, Renoir, Daismier onun izinde yürümüşlerdir. Yaptığı İtalya gezisi, İtalya sanatını ve fresk tekniğini öğrenmesini sağlamıştır.
Tekniğinde ilk önceleri yaygın ve tatlı bir ışık, parlak ve sıcak renkler, ince ve zarif figürler görülür.
2. ci Sanat Aşaması ise 1786’da Krallık Ressamı olarak atanmasıyla başlar. Bu aşamada bir çok portre eserler yapmıştır.
Portrelerinde karikatürize etmeye özen göstermiştir. Goya 50 yaşlarına doğru iki olayın etkisiyle tümüyle değişik karakterlerde görülmektedir. 1793 yılında sağır olmuştur. Sonrada Fransızların İspanya’yı işgal etmeleri sanatçı üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır. Remrant Velezquez’i örnek almıştır.
Eser Hakkında Bilgi : Goya, 1780 Ekiminden 1781 Haziranına kadar Saragosso’da yaşamıştır. El Pilar Cathedrali’nin yöneticileri tarafından Madrid’den dekorasyon programlarına katılması için tekrar çağrılmıştır. Yağlı boyaları ve son freskoları Regina Martyrum isimli eserinde ortaya çıkmıştır.

Eser Adı : Balkon
Sanatçının Adı : Manet
Yapılış Tarihi : 1869
Ait Olduğu Müze : Paris Müzesi d’Orsay.

Sanatçı Hakkında Bilgi : Paris’in köklü ailelerinden olan Manet, 1832-1883 yılları arasında yaşamış. Desen dalındaki başarısıyla resme yönelmiş. Tiziano ve Velazquez’in etkisinde kalmıştır. Manet’e göre sanat eserini sanat eseri yapan konu değil, plastik değerdir. Sanatçı gösterişi amaçlayan sanatı reddetmiştir. “Bir konunun tasvirinde doğruca esasa gidilmesi öz temeldir” demiştir. Aydınlık – Karanlık, açıklık – Koyuluk Kontrastları önemlidir. Amacının; eski resmi reddetmek değil, kendini bulmak için resim yapmak olduğunu ifade etmiştir.
Gerçekçi Naturalizmden, Empresyonizme ilk yönelen sanatçıdır. Resmi yaşanan devre uydurmak istemiştir. Doğaya açılma çığırını, öncülük yaparak açmıştır.

Eser Hakkında Bilgi : Manet’in bu eserinde Goya’nınkinden farklı olarak bayanların başlarını geleneksel tarzda oylumladığını görürüz. Yöntemleri ne denli değişik olursa olsun iki ressam da vücudun cisimsellik duygusunu vermeyi amaçlıyorlardı. Ve bu amaçlarını ışık-gölge oyunuyla gerçekleştirmişlerdi. Buna karşılık Manet’in yaptığı basık gibi. Arkadaki kadının doğru dürüst çizilmiş bir burnu bile yok.

Manet’in amacının ne olduğunu bilmeyenlere bu yöntemin salt bilgisizliğin ürünüymüş gibi gözükmüş olması doğaldır. Ama açık havada, gün ışığında yuvarlak biçimler kimi zaman basit renk lekeleri gibi yassı görünürler. Manet’in derinleştirmek istediği etkilerde bunlardı. Sanki balkondaki bu kümeyle yüz yüzeymiş yanılsamasına giriyoruz. Bütün edindiğimiz basıklık değil tersine gerçek anlamda derinlik izlenimidir. Bu şaşırtıcı etkinin nedenlerinden birisi, geleneksel renk uyuşumu kurallarına bakmaksızın kompozisyonu kesen ve göz alıcı yeşilliğe boyanmış parmaklığın atak rengidir. Bu yüzden parmaklık sahnenin önünde o denli güçlü belirginleşiyor ki, sahne parmaklığın arkasına gömülüp gidiyor. Bu grupta her biri ayrı portredir.

Eser Adı : Venedikli Hanım Balkonda.
Sanatçının Adı : Vittore Carpaccio.
Yapılış Tekniği : Pano üzerine yağlıboya.
Boyutları : 94 x 164 cm.
Yapılış Tarihi : 1495/1500 (yaklaşık).

Sanatçı Hakkında Bilgi : 1472’de Venedik’te etkin’dir. 1526 yılında Carpaccio, loncalar için yaptığı seri halindeki tablolarında iç ve dış dekorlar ve figürlerde ustaca kullandığı renklerle kompozisyon birliği sağlamıştır. Bir renkten ötekine kolayca geçebilmektedir.
Eser Hakkında Bilgi : Bu iki hanımın incilerle süslü elbiseleri 15. yüzyıl Venedik soyluların tipik özelliğidir. Balkonda oturan ikili, çevrelerindeki kuş ve hayvanlarla tembelce ilgileniyorlar. Resmin amacı belli değil. Ne bir portredir, ne de bir öyküdür. Büyük olasılıkla onu bir bütün içinde anlamlı kılacak daha büyük bir panodan kesilmiştir. Carpaccio, açık bir üsluba sahiptir ama resimleri öteki bazı Floransalı meslektaşlarının ki kadar gerçekçi değildir. Floransa’da zemin bulan entellektüelliğin yerine öyküsel resmi yeğlemiştir. Parlak renkleri, Venedik Rönesans resimlerinin tüm neşe ve coşkusuna sahiptir. Sanatçı büyük bir olasılıkla Gentile Bellini’nin yanında öğrenim ve Bellini gibi O‘da Venedik’teki günlük yaşamı betimlemek için tarihsel ve dinsel konulardan yararlanmıştır.

Eser Adı : Wall Paintinps 1788 Fresco. Church of San
Antonio de la Florida, Madrid.
Sanatçının Adı : Goya

Eser Hakkında Bilgi: 1788 Goya’nın kariyerindeki en verimli yılıdır. Sadece bilinen gerçeklerle değerlendirilmemiş Goya’nın kapasitesi, çalışmalarında inanılmaz hale gelmiştir. Normal sayıdaki portrelerine ek olarak Jovellanos, Camaron, Ferdinand Guillemardet ve Doctor Peral gibi yapıtları da vardır. Goya, Toledo Katedralinin eski eşyalarının gösterildiği ve orijinal ismi The Taking of Christ olan resmini ve San Antonio de la Florida freskolarını yapmıştır. İspatlanan bir gerçek olarak, tamamı daha sonra yapılan dekorasyonlar Goya’nın kendi ellerinden Ağustos ile Kasım ayları arasında gerçekleştirilmiştir(1789).

Eser Adı : The Maja and Celestina.
Sanatçının Adı : Goya.
Yapılış Tekniği : Tual üzerine yağlı boya.
Yapılış Tarihi : 1809 – 1812
Boyutları : 65 x 42 Collection March, Palma de Malorca.

Eser Hakkında Bilgi: Balkondaki Maja ve Celestina gibi iki isimli olabilir. Araştırmalarda ise balkondaki genç kadın olarak ifade edilir.
1808–1812 arasındaki üretilen çalışmalardan tekniği farklı değildir. İlk tual üzerine yapılmış resim gösterir ki: Maja tamamıyla ışıklı balkonda destekleyici, rol ise arka plandaki gölgede yer alan iki erkek tarafından oynanır.
2. Bölüm. Karanlıkta yaşlı, Celestina’yı gösterir. Goya tarafından yapılmış tüm tualler oldukça sıkı bir şekilde görev üstlenen çalışmalardır. Öyle görünüyor ki Goya’nın ortaya çıkarmış olduğu eserlerin bir çoğu daha önceki çalışmalarından daha iyiye gitmektedir. Yaptığı çalışmalar kronolojik sıralaMaja göre bir tarih ifade etmektedir.

Eser Adı : Balkonlu Oda.
Sanatçının Adı : Adolf Menzel.
Yapılış Tarihi : 1845.
Bulunduğu Müze : Berlin, National Galeri.

Sanatçı Hakkında Bilgi : Alman sanatçı 1815 – 1905 tarihleri arasında yaşamıştır. Realisttir. Menzel keskin hatlarla ilgili ağaç oyma resimler yerine pitoresk bir anlatıma önem verdi ve eski üstadların yerine aksine, ağaç baskıya ışık ve gölge öğelerini soktu. O, tarihin “Gerçekte olduğu gibi” anlatılmasını istiyordu.
Gerçekçi bir resimle anlatım tarzına dünyanın estetik olarak keşfine kendini verdi. Halk ise, her resmin estetik değerinden çok, onun anlattığı hisli olaylar ile ilgileniyordu. Alman gerçekçi ressamı Merzek, gerçekçi yağlı boya eserlerini hiç sergilemedi.
Eser Hakkında Bilgi : Işığı ve güneşi gerçekçi ve izlenimci bir anlatımda kullanmıştır. Bu resimde ev içlerinin sıkıcı havasının balkona açılan bir kapıdan giren ışıkla nasıl neşelendirildiğini ve hayat kazandırıldığını anlatmıştır. Dikkat edilirse böyle bir konuda önemli olan oda ya da ev içi değil, orayı canlandıran ışık olmaktadır. Ve bu ışık tesadüfi ve anlık bir izlenimi ortaya çıkarmaktadır.

Eser Adı : Gözlem İçin Uygun Bir Yer.
Sanatçının Adı : Alma – Tadema Lawrence.
Yapılış Tekniği : Tual üzerine yağlı boya.
Boyutları : 45 x 64,2 cm. Özel Koleksiyon.
Yapılış Tarihi : 1895. (Sanatçı, 1836-1912 tarihleri arasında
Yaşamıştır).

Eser Hakkında Bilgi : Roma’lı üç kadın bir köşeden kadırgaların dönüşünü izliyorlar. Bu çekici tablo hem yüksekliği hem de güneşin sıcaklığını yansıtıyor. Kadınların giysilerinin dokuları, mermer çıkıntı ve tunç heykel ince ayrıntılara kadar betimlenmiş. Kadınları ve çok aşağıda görünen denizi ele alışında sanatçı karmaşık bir perspektif kullanarak büyük yeteneğini gösteriyor. 1870 ‘de İngiltere’ye taşınmış Hollandalı sanatçı, mesleğinde büyük başarı azandı ve hem kişisel hem profesyonel açıdan zengin bir yaşam sürdü. Antik Roma, Yunan ve Mısır’ı anlatan yeni klasik yapıtları Victoria döneminde çok popülerdi. Bunlar, onun arkeoloji ve sosyal tarih konularındaki bilgisini de yansıtıyordu. Alma – Tadema, aralarında -Henry Irvıng’ın 1901 yılında, Londra’daki Lyceu tiyatrosunda sahnelediği- Corlolanus’un da bulunduğu birkaç oyun için sahne tasarımı da yapmıştır.

Eser Adı : Perspektif, Manet’in Balkonu.
Sanatçının Adı : Rene Magritte.
Yapılış Tarihi : 1950
Ait Olduğu Müze : Musee de Beaux – Arts, 6 Bent.

Sanatçı Hakkında Bilgi : 1898 – 1967 tarihlerinde yaşamıştır. Gerçek üstücülüğün önde gelen sanatçısıdır. Magritte ve Deluaux Belçika’daki en önemli temsilcileridir. Tablolar yanı sıra kitap süslemeleri de yaptı. “Ben sadece dünyanın gizemini duyuran imgeleri resmederim. Yaptığım tek şey olabildiğince uyanık kalmaktır” der.
Sanatçı bütün yapıtlarında yaşamın gizemi ve dünyanın anlamsızlığı üstüne metafizik bir sorgulamaya girişir. Nötr tonlardan sonra biraz kuru bir titizlikle uçuk mavi, Türk kırmızısı, badem yeşili gibi renkler kullanmış.

K A Y N A K Ç A

- SANAT KİTABI, 500 Sanatçı, 500 Sanat Eseri, Yem Yayını, 1897.
- GOMBRICH E. H., Sanatın Öyküsü, Çeviren: Bedrettin CÖMERT, Remzi Kitabevi, 1992.
- KINAY, Cahit, Sanat Tarihi, Kültür Bakanlığı Sanat / Sanat Tarihi, Ankara 1993.

Benzer Konular:

  1. Fransız okuluna bağlı ingiliz ressam. Paris‘e yerleşmiş bir tüccarın oğluydu.

on Thursday, October 14th, 2010 at 18:23 and is filed under feed.

You can from your own site.Balkonun sanat içerisindeki yeri
Source:http://www.hayatodev.com/balkonun-sanat-icerisindeki-yeri.html

Bu yazı toplamda 4319, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum