cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Kuantum Fiziği – Kuantum Teorisi Nedir?

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

kuantum fiziği
kuantum teorisi
isim, fizik Fransızca quantum

Bir dalganın olası değerlerinin alt değer kümelerinden biri.

Kuantum kavramı, atom düzeyindeki,hatta daha küçük parçacıkların fizik kurallarını tanımlar. Kuantum mekaniği, burada anlatılmayacak kadar karmaşıktır. Bilmeniz gereken, bu boyutta herşeyin
“belirsiz”
olduğudur. Kuantum dünyasının kurallarına göre örneğin, bir elektronun atom etrafındaki yörüngesini
yada belirli bir anda bu yörüngenin neresinde olduğunu tespit etmek olanaksız.Yapabileceğiniz en iyimser şey, elektronun olası yörüngelerini bulmaktır.Yukarıdaki açıklamadan biraz daha karışık olacak ama, kuantum dünyasında madde(elektronlar,fotonlar, vs.) yapılan gözleme göre bazen parçacık, bazen de dalga gibi davranır.

konuyla ilgili aynı soru: Kuantum fizigi nedir ? kim bulmuştur ve ne işe yarıyor?

BİR TEORİNİN SERÜVENİ:KUANTUM TEORİSİ

Kuantum teorisi, bilim tarihinin en çok kafa yorulan ve birçok hararetli tartışmaya konu olan teorilerinin başında gelir. Doğurduğu sonuçlar ise yalnız fizik bilimine değil birçok sanat akımına, sosyolojik teoriye ve değişik alanlara ilham kaynağı olmuştur. Kuantum teorisi kabaca bir atomun yörüngelerinde bulunan elektronların enerji seviyeleri arasındaki sıçrayışlardır. İlk bakışta herhangi bir fizik teorisinden farksız gibi gözükse de biraz derinlere indiğimizde aslında bu teorinin akıl almaz süreçlerden geçtiğini görürüz.

Bu yazı toplamda 1823, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum