cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Raporun yankıları sürüyor

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com
destegi Güncel Haber Merkezi, MSN Desteği ve diğer genel bilgiler.
Raporda yer alan, eğitim sisteminin farklılıkları yok sayarak milliyetçilik vurgusunu ön plana çıkardığı tespiti eğitim camiasında tartışmalara yol açtı...

Bugün Gazetesi’nin manşetten duyurduğu ve eğitim sisteminin toplumdaki farklı unsurları yok saydığı ve milliyetçilik vurgusunun ayrımcılığı körüklediği tespitlerine yer verilen araştırma sonucu eğitim camiasını ikiye böldü.

Üst kimlik sorunu

Eğitim-Bir-Sen, eğitim sisteminin ‘tek tipleştirici’ bir yapıya sahip olduğunu savunurken, Türk- Eğitim-Sen tam aksini ileri sürerek, sistemde ki en büyük problemin aslında bir üst kimlik oluşturulamaması olduğunu vurguladı. İnsan Haklan Derneği ise ‘ırkçılığın sadece ders kitapları değil mevzuatın kendisinde de yer aldığını öne sürdü.

Eğitim sistemi toplumsal barışın önünde engel

Kamuoyuna ilk olarak Bugün Gazetesi’nin duyurduğu “Toplumsal ve Siyasal Çatışmaların Yaşandığı Toplumlarda Uzlaşma Aracı Olarak Eğitimin Rolü” araştırmasında Türkiye’de eğitimin ‘toplumsal uzlaşı aracı’ niteliği taşımadığı aksine farklılıkları yok saydığı sonucuna varılmıştı. Eğitimdeki milliyetçilik vurgusunun ön plana çıktığı araştırmaya göre eğitim; Türk kimliğini yüceltirken ‘öteki’ sayılan Kürt kimliğini düşmanlaştırı-yor. Toplumsal barışın inşasında eğitimden nasıl yararlanabileceğini hedef alan çalışma için Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 20 ilde görüşmeler yapıldı. İlk, ortaöğretim ile dershane öğretmenleri, öğrenciler, öğrenimini tamamlamış farklı meslekteki kişiler ve öğretim üyeleri dinlendi.

Eğitim kimliği vurgulamaz

Mehmet Sağlam Milli Eğitim eski Bakanı

Rapordaki görüşlere (katılmıyorum. Milliyetçilik unsuru ayrımcılık unsurunu ortaya koymaz. Eğitim, milli kimliğin oluşmasında birlik ve beraberliği ve inanç birliğini sağlamak üzere verilir. EğitimCumhuriyeti vatandaşlığına vurgu yapar. Yanlış anlaşılmalar olabilir o başka bir meseledir.

Ama eğitim kimliği vurgulamaz. İlköğretimin fonksiyonlarından birisi milli kimlik duygusunu vermektir. Ama milliyetçiliği ırk ve dil ayrılığı anlamında anlarsanız yanlış anlaşılmalara ortaya çıkar. Eğitim insanlara Türkiye Cumhuriyeti’ne mensup olma duygusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselmesine çalışma duygusunu aşılar.

Değerlerimiz yok edildi

Ahmet Gündoğdu: Eğitim-Bir-Sen Genel Bşk.

Eğitim sistemi tek tip insan yetiştirmeyi amaç ediniyor. Körü körüne itaat eden, hayata hazırlığın hiçbir anlamının olmadığı, gençlerin önündeki tek engelin sınavlara hazırlık olduğu, sorgulamayan, ‘test ile tost’ arasında bir gençlik yani. Bu milliyetçilikten ziyade devletçiliktir ve eğitim sisteminin kök sorunudur.

Toplumla bütünleşme değil toplumun beklentisinin tam tersi bir yaklaşım söz konusudur. Katsayı sorunu, İmam Hatip’lerin orta kısmını kapatarak eğitimin kesintisiz hale gelişi, mesleki, dini ve çıraklık eğitiminin devreden çıkarılması gibi birçok yanlışlıklar var. Toplumla kucaklaşmak değil, toplumun değerlerini yok etmek amaçlandı ve bir noktaya kadar başarılı oldular.

Müfredatta ırkçılık var

Hüsnü Öndül: İnsan Haklan Derneği İnsan Haklan Akademisi Bşk.

10 aydır ırk ayrımcılığı üzerine çalışıyorum. Bunun bir parçası olarak da eğitim sistemindeki ırk ayrımcılığını inceledim. Sadece ders kitapları değil mevzuatın kendisi ırkçı. Mesela Türkiye’deki azınlık ilköğretim okullarında da ant okutuluyor. Artı mevzuatta milli ve manevi değerlerden bahsediliyor.

Ancak bu değerlerde Anadolu’da yeşermiş uygarlıklar yok. Kültür Bakanlığı web sitesindeki ‘Nevroz’ bölümünde hiç Kürt adı geçmiyor, Türkler’in bayramı olarak geçiyor. Bu yok saymayı aşan bir tutum. Sıradan bir milliyetçilik diyemeyeceğimiz ırkçılığa varan bir durum söz konusu. ‘Ötekileştirme’, ‘yabancılaştırma’ ve ‘yok saymaya’ dayalı bir sistem.

Üst kimlik oluşturulamadı

İsmail Koncuk: Türk Eğitim-Sen Genel Bşk.

Araştırma sonucuna katılmıyorum. Herhalde birileri bunu sipariş etti. Türkiye’yi bölmeye çalışan bir anlayış var. Bana göre bir suçlamadır. Türk eğitim sisteminin temel amacı milli birlik ve beraberliği tesis etmektir. Yani etnik farklılıkları öne çıkarma eğitim sisteminin amacı olamaz. Herkes bir üst kimlik arayışındadır. Bizim sistemimizdeki en büyük problem de bir üst kimlik oluşturma başarısını sağlayamamışımızdır.

Aslında eleştiri bu yönde gelmelidir. Etnik farklılıkları körükleyen bir sistem olduğunu söylemek ne mümkündür ne de doğrudur. Esasında mili bir kimliğimiz vardır ve bu milli kimliği parçalamaya yönelik çalışmalar vardır. Bu tür araştırmaları da bunun bir parçası olarak görüyorum.

BUGÜN
Raporun yankıları sürüyor
Source:http://www.samanyoluhaber.com/h_472827_tarih-vakfinin-turk-egitim-sistemi-raporu.html

Bu yazı toplamda 3506, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum