cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Atatürk Bu Resimde Neden Gülümsüyor

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
Vatanı ve milletiyle bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyacağını biliyor.

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
Milletinin laik demokratik bir cumhuriyetin ne anlama geldiğini bildiğini biliyor.

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
Bu milletin bağımsızlığını ve egemenliğini elde etmek için vatanın her köşesinde her karış toprağında, Çanakkale’de, İnönü’de, Sakarya’da verdiği şehitleri ödediği bedelleri, bıraktığı canları unutmayacağını ve egemenlik ve bağımsızlığını korumak için gerekirse aynı bedelleri gözünü kırpmadan ödeyebileceğini biliyor.

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
Bu vatanın analarının ne cefalara katlandığını, daha 15 inde, 13 ündeki kınalı kuzularını cepheye gönderirken “evladım yüzümüzü kara çıkarma başımızı öne koyma yoksa ak sütüm sana helal değildir.” dediğini cephede ölen her evlat için vatan sağ olsun dediğini, tüm bunlardan sonra yas tutup kendini paralayacağına kağnı arabalarında sırtlarında cepheye düşman hatlarından geçerek cephane taşıdığını, üstüne örtmediği battaniyeyi mermi topuna nemlenmesin diye örttüğünü, bir *****n; ağladığını sırf düşman duymasın diye, göğsüne bastırdığı bebeğinin yaşamını vatanın kurtuluş mücadelesine şehit vermeyi tercih ettiğini bu vatanın kadınlarının cephede Mehmed’in alinin Mustafa’nın Kemal’lerin yanında gerektiğinde göğüs göğse kendilerini siper ettiğini, siperdeki canlara su verilirken nice Hacer anaların şehit olurken feryad etmediğini gördüğü için gülümsüyor.

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
“Ordular size ölmeyi emrediyorum.” Dediğinde bu vatanın hür çocuklarının gözlerini kırpmadan ölüme gittiklerini bildiği için , Öyle bir ordu ki Gelibolu da alayın son askeri ölene kadar sancağını teslim etmemiş, son asker ağacın altında şehit olurken sancak ağaçta asılı olarak bırakılmış ve düşmana esir ettirilmemiş olduğu için Atatürk bu yüce askerlerin komutanlığını yaptığı için gülümsüyor.

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
Cumhuriyeti bizzat ilan ettiği bu millete bu sevinci yaşatabildiği için gülümsüyor.

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
Bu perişan fakir yoksul milletin canını dişine takarak sanayi devremini yapabildiğini gördüğü için gülümsüyor.

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
Harf inkilabını gerçekleştirebildiği ve kadın erkek eşitliğini bu milletle yaşayabildiği, vatanın her karış toprağında kadın ve erkek muallimlerinin hiçbir maddi beklenti içinde olmadan bilgiye aç susamış cocuklarına, analarına babalarına, hatta dedelerine ninelerine öğretmen olabildiklerini Türkçe’yi öğrettiklerini gördüğü ve Türkçe’yi sevdiği için gülümsüyor.

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
“Ey Türk genci, Birinci vazifen; Türk İstikbalini Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” Sözünü sarf ettiğinden beri kendini genç hisseden tüm yurttaşlarımız bu uğurda and içtiklerini bildiği için gülümsüyor.

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
Kurduğu cumhuriyetin onun yokluğundan sonra devam edeceğini de bildiği ve hatta bizleri gördüğü için, Yurtta sulh cihanda sulh sözünü ondan sonra gelen tüm evlatları emir telakki edip, sınırlarının her yanında savaşlar yaşanmasına rağmen hiçbir savaşa rağbet etmedikleri ve insanlık suçu işlemedikleri için gülümsüyor.

Atatürk gülümsüyor; çünkü;
Bayrağımı, vatanımı, milletimi, bağımsız bütünlüğümü, cumhuriyetimi, laikliğimi seviyorum.

Atatürk gülümsüyor, çünkü;
Atatürk’ü seviyorum ve o da bunu biliyor.=)

Bu yazı toplamda 2648, bugün ise 1 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum