cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Cumhuriyetin 50. Yıl Marşı

Yazar admin | 13.10.2009 | Kategori Tarih

CUMHURİYETİN 50. YIL MARŞI

Müjdeler var yurdumun toprağına taşına.
Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına.
Bu rüzgârla şahlanmış dalga dalga bayrağım.
Başka bir tuğ yaraşmaz Türk’ün özgür başına.

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu.
Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.
Yıllan bir çığ gibi aşarak hafta hafta
Koşuyoruz durmadan kadın – erkek bir safta… devamı »

Bu yazı toplamda 1679, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share

Cumhuriyet Devrinde Çıkan Kürt İsyanları

Yazar admin | 13.10.2009 | Kategori Tarih

Cumhuriyet Devrinde Çıkan Kürt İsyanları

Bugünkü yazımızda kutlu vatanımız Türkiye’de Kürtlerin Cumhuriyet devrinde çıkardıkları isyanları yüzeysel olarak kısaca anlatacağız. Bu anekdotu sizlere konuyla ilgili bilgilerimizi genişletmek ve bilgi dağarcığımızı güçlendirmek için vereceğiz.

Kutlu vatanımız Türkiye’de Kürtlerin çıkardıkları İsyanlar:

Nasturi İsyanı: 1924 yılında Hakkari’de

Raçkotan ve Raman İsyanı: 1925 yılında Siirt, Sason ve Silvan’da

Şemdinli İsyanı: 1925 yılında Hakkari’de

Sason İsyanı: 1925 yılında Siirt’te

Şeyh Sait İsyanı: 1925 yılında Diyarbakır, Kulp, Varto, Bingöl ve Çapakçur’da

Beytüşşebap İsyanı: 1926 yılında Hakkari’de devamı »

Bu yazı toplamda 3676, bugün ise 4 kez görüntülenmiş

Share

Bu Güne Kadar Kaç Kürt İsyanı Oldu?

Yazar admin | 13.10.2009 | Kategori Tarih

Emekli bir asker Mehmet Ali Birand’a ilginç bir dosya göndermiş. Dosyada Kürt isyanları ve kurulup dağılmış Kürt örgütlerinin tam listesi var…

Mehmet Ali Birand / ( Posta Gazetesi )

Bugüne kadar kaç Kürt isyanı oldu?

Kürt kökenli vatandaşlarımızla ilişkimizi daha yeni yeni öğreniyoruz. Geçmiş ne öğretildi, ne de konuşulmasına izin verildi. Geçenlerde bir okurum, Osmanlı döneminden bugüne yaşanan Kürt isyanlarının listesini yolladı. Tarihimiz meğer Kürt ayaklanmalarıyla dolu geçmiş.

Kendisi istemediğinden dolayı ismini açıklamayacağım, ancak emekli bir asker olduğunu söylemekle yetineyim. Anlayabildiğim kadarıyla, Genelkurmay arşivinden yararlanmış ve son derece çarpıcı bir liste çıkartmış. Osmanlı döneminden bugünlere tüm önemli Kürt isyanlarını bulmuş. Herhalde, daha onlarca küçük ayaklanmalar yaşanmış, ancak listelere alınacak kadar önemsenmemiştir. devamı »

Bu yazı toplamda 4044, bugün ise 4 kez görüntülenmiş

Share

Carmina Burana Elyazması

Yazar admin | 13.10.2009 | Kategori Tarih

Carmina Burana Elyazması

CARMİNA Burana alman benedikten manastırı Beuren’de bulunmuş elyazması. Burana adı Beuren’den gelir.
1230′a doğru yazılmış bu koleksiyon, latince ya da yüksek almanca dillerinde kaleme alınmış aşk şarkılarının, dinsel oyunların, işret şarkılarının sözlerini ve manzum yergileri içerir.

Bazılarının satır altlarında neuma’lar (dönemin müzik yazısı) yer alır. Hiçbirinin de yazarı belli değildir. Tümüyle özgün olanı yok gibidir (pek çoğu contrafacta’dır).

Bunlar, Ortaçağ’da Avrupa’ nın her yanına dağılmış eleri vagantes repertuvarının bir bölümünü oluşturuyordu.

Bu yazı toplamda 1478, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share

Cami Mimarisinin Gelişimi – İnceleme

Yazar admin | 13.10.2009 | Kategori Tarih

CAMİ,

* 1. Müslümanların ibadet için toplandıkları yer. (Bk. ansikl. böl.)
* 2. Cami yıkılmış ama mihrabı yerinde, yaşlanmasına karşın güzelliğini yitirmeyen kadınların bu durumunu belirtmek için söylenir.

Cami sözcüğü, cuma namazı kılınan büyük mescit anlamındaki “mescid-i cami”den kısaltılmıştır.

Cami müziği, camide icra edilen teksesli ya da birsesli, eşliksiz vokal müzik. (Başlıca formlar ezan, kıraat, salât [cuma salâtı, bayram salâtı, sabah salâtı, cenaze salâtı], mevlüt, miraciye, tespih, münacaat ve tehlil’dir. Çeşitli durumlarda camilerde sık sık okunan Salât-ı ümmiye ve Tekbir [Bayram tekbiri] ile mevlüdün “bahir”leri arasında okunan ilahiler sayılmazsa, tüm cami müziği, bir doğaçlama müziğidir. Dindışı müzikte kullanılan tüm makamlar, cami müziğinde de kullanılır.) devamı »

Bu yazı toplamda 3134, bugün ise 1 kez görüntülenmiş

Share

Bizans Devletinin İmparatorluk Sarayı – Büyük Saray (Mozaikleri Müzesi)

Yazar admin | 13.10.2009 | Kategori Tarih

Bizans Devletinin İmparatorluk Sarayı ; Büyük Saray (Mozaikleri Müzesi)

Büyük saray, İstanbul’da, Bizans devletinin imparatorluk sarayı; kutsal saraylar olarak da anılan yapılar topluluğu, bugünkü Ayasofya ve Sultanahmet camisi’nden Marmara denizi kıyılarına değin uzanan çok geniş bir alanı kaplıyordu. Çeşitli kaynaklara göre yapıları, tören salonları, büyüklü küçüklü kiliseleri, teraslar halinde düzenlenmiş bahçeleri ve oyun alanlarıyla Büyük saray, bir kent görünümündeydi. Özellikle tören salonlarının, Bizans’ın gücünü ve zenginliğini ortaya koyacak biçimde görkemli olmasına önem veriliyordu. Sarayın kıyıda bir iskelesi, Ayasofya yakınında da Khalke kapısı denilen bir ana girişi vardı. Bu kapı heykeller ve imparatorların zaferlerini anlatan mozaiklerle süslüydü. Büyük saray’m kimi büyük ve önemli bölümlerinden (Magnaura, Porphyra, Trikonkhos, Kamilas, Sigma, Daphne, Musikos, Kenurgion, Khrysotriklinos vb.) başka, Selçuklu yapılarından esinlenen Mahrutas adlı bir pavyonu bulunuyordu. Ayrıca Türklerin çevgan oyununun benzeri olan bir oyunun oynandığı Tzyganesterion adlı bir oyun alanı vardı. devamı »

Bu yazı toplamda 1711, bugün ise 1 kez görüntülenmiş

Share

Kızılderililer’in ‘Gözyaşı Yolu’ ….

Yazar admin | 26.09.2009 | Kategori Tarih

Kızılderililer’in ‘Gözyaşı Yolu’

Amerika’daki Kızılderililer, geçen hafta “artık ABD yönetimini tanımadıkları” şeklindeki bir açıklamaları nedeniyle hemen tüm basının gündeminde yer aldılar. Genelde sansasyonel ve “Oturan Boğa ayaklandı” gibi bir yanıyla da küçümseyen bir biçimde verildi bu haber. Ama sözkonusu olan halkın yaşadıkları, bu sansasyonel başlıkların ifade edemeyeceği kadar büyük acıları, vahşetleri barındırıyordu. devamı »

Bu yazı toplamda 10101, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share

DEVLET VE VATANDAŞ İLİŞKİSİ…

Yazar admin | 26.09.2009 | Kategori Tarih

DEVLET VE VATANDAŞ İLİŞKİSİ

Devlet ve Devleti Meydana Getiren Öğeler:
Devlet: Belirli bir ülkede yaşayan insan topluluğunun bağımsız ve düzen içerisinde yaşamak için oluşturmuş olduğu siyasi örgütlenmedir.

Ulus: Aynı toprak üzerinde yaşayan insanların aynı dil, tarih, duygu , ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur.

Yurt: Ulusun üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. devamı »

Bu yazı toplamda 5619, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share

TBMM’NİN AÇILMASI VE TEŞKİLAT-I ESASİYE…

Yazar admin | 26.09.2009 | Kategori Tarih

TBMM’NİN AÇILMASI VE TEŞKİLAT-I ESASİYE

TBMM’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)
İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmesi ve Mebusan Meclisi’nin kapatılması üzerine M.Kemal, bir genelge yayınlayarak Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını bildirmiştir.
Genelgede seçim yapılarak her sancaktan 5 delegenin 15 gün içinde Ankara’ya gelmesini istemiştir.
Olağanüstü Yetkilere Sahip Meclis 23 Nisan 1920′de açılmıştır. devamı »

Bu yazı toplamda 6773, bugün ise 6 kez görüntülenmiş

Share

TAKVİMDE TARİH BAŞLANGICININ DEĞİŞMESİ HAKKINDA KANUN…

Yazar admin | 26.09.2009 | Kategori Tarih

TAKVİMDE TARİH BAŞLANGICININ DEĞİŞMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No : 698
Kabul Tarihi : 26 Aralık 1341 (1925)

Madde 1 . devamı »

Bu yazı toplamda 3364, bugün ise 6 kez görüntülenmiş

Share